AZCORP ELEKTRON?K

Elektronik sistemler ba?l??? alt?nda kurulan firmam?z?n as?l faatliyet alan? i?erisinde kapenk g? kayna??, kumanda al?c?s? ve kumanday? bar?nd?ran otomatik kepenk kontrol sistemleridir. Bunun yan?nda kombi g? kayna?? imalat?, g? kayna??/ups bak?m? ve ar?zas?n?n giderilmesi i?lemlerinide ger?ekle?tirmekteyiz. Ayr?ca m?terilerden gelen yeni sistem gereksinimlerinide firmam?z?n arge ?at?s? alt?nda en uygun fiyata en iyi kaliteyi sunarak kar??l?yoruz.

www.azcorp-ltd.com